Friday, September 16, 2011


विचारू नका कवीला त्याच्या कवितेचे मूळ,
नसतात ते नुसते शब्द, असते ती भळभळती जखम
कोणाची एक नजर, एक हाक, एक आठवण पुरेशी
पण आनंदाने उरी जपावे असे वार फारच थोडे असतात नाही

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!