Friday, April 27, 2012

माझी मी ......


अनेकदा मी माझ्याच पाऊलखुणा पुन्हा पुन्हा शोधत राहते
त्याच जुन्या वळणांवर आठवणी नव्याने जागवू पाहते ||
अनेकदा मी मलाच विसरू पाहते
अन श्वासांची गणिते मांडत राहते ||
अनेकदा मी साधं सरळ सोपं जगायचं नाकारू जाते 
अन याच जन्मी पुन्हा नव्याने रुजू पाहते ||

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!