Monday, May 16, 2011

वेड्या मना

वेड्या मनाची तरहाच काही निराळी
सुखे आनंदे भरता आणी डोळा माझया पाणी ||
दु:खाला मी कवेत घेऊ पाहता
मनी काळे ढग आणि कोरडीच तळी ||

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!