Monday, May 2, 2011

आठवणी

तुझया आठवणींचा मनात एकच एक गलका
त्यातच डोळ्यातही बघ पाऊस हलका हलका
तुझया आठवणींना येऊ नका सांगणं म्हणजे
वसंतात बहाव्याला फूलू नको अस सांगणं

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!