Wednesday, January 11, 2012

छोट्या छोट्या गोष्टी वरून इतके वाद......

उगीच काय रे छोट्या छोट्या गोष्टी वरून इतके वाद

मला सोडून देण्याचा हा तूझा भलता नाद

जरा कल्पना करुन पहा त्या सुन्या दिवस रातींची

आणि भकास विरलेल्या आयुष्याची.....................

मी गेल्यावर तुझे मित्र टोळ घालतील धाड़ घरी

कोमेजुन जातील माझी सारी वृक्ष वल्लरी

वाहू लागतील वारुणीचे पाट

आपल्या नीट नेटक्या घराची लागेल वाट

मजा वाटेल चार दिस, वाटेल झाली सुटका

मित्र देतील साथ घटिका दोन घटिका

मग उरेल मागे सुने सुने आयुष्य

घरातील प्रत्येक गोष्ट देईल आठवण फक्त माझी

म्हणून म्हणते जरा कल्पना करुन पहा

त्या सुन्या दिवस रातींची आणि भकास विरलेल्या आयुष्याची...........

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!