Tuesday, January 10, 2012

तुझं आकाश

तुझं आकाश माझ्या डोळ्यांपेक्षा वेगळं असतं का?
आकाशात बुडून जाताना तुला घड्याळ दिसतं का?
दोघं सोबत असता काळ थांबतो आपल्यासाठी
दोघांखेरीज बाकी जगही असतं, सांग हे तुला कधी स्मरतं का?

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!