Friday, June 22, 2012

समवेदना - समं वेदयेमहि| निरामया: वर्तेमहि ॥बराच काळ लोटला आहे तसा, जेंव्हा प्रथम मी समवेदनाबद्दल सर्वप्रथम साप्ताहिक सकाळ मध्ये वाचले होते. म्हणजे जवळपास ९ वर्ष झाली. या संस्थेच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून मी तिच्याशी जोडलेली आहे. एखादे मोठे कार्य कसे उभे राहते हे ही मला यामुळे पाहता आले. डॉ. चारुदत्त अच्युत आपटे हे पुण्यातील प्रख्यात मेंदू रोग तज्ञ आहेत. घरात परंपरेने चालत आलेला समाजकार्याचा वसा त्यांनीही पुढे नेणेच पसंत केले व यातूनच "समवेदना" जन्मास आली. सुरुवातीस फक्त या रोगांनी पिडीत आर्थिक दृष्ट्या (खरोखर) गरजू रुग्णांवर उपचार "समवेदना" मार्फत केले जात असत. ज्याचा पसारा आता वाढून आता तो त्वचा बँक, कर्करोग या पर्यंत पोहचला आहे.
आज सकाळ मध्ये याबद्दल पुन्हा एकदा माहिती लिहून आलेली पहिली आणि सहजच वाटून गेले की ही माहिती आपल्यासारख्या काही लोकांपर्यंत पहोचवावी. खरोखर या बातमीत लिहिल्याप्रमाणे दरवर्षी मला माझ्या निधीचा विनियोग कसा केला हे विस्तृत माहितीसह एका पत्राद्वारे कळवले जाते. खरंतर एकदा मी माझा  ठराविक निधी त्यांना दिला की नंतर इतक्या विस्तृत माहितीची अपेक्षा नसते. मुळातच योग्य हाती निधी सोपवला आहे याची खातरजमा यापूर्वीच झालेली आहे. माझ्यासारखा विचार करणारे अनेक जण असतील. पण म्हणून "समवेदना" आपला पारदर्शी कारभार सोडत नाही. त्यांच्या वार्षिक अहवालावर नजर टाकली तर सहज हे लक्षात येते. 
खरंतर मला इच्छा आहे, निधी शिवायही काही मदत "समवेदना" स करण्याची. पुढे मागे जर मी नोकरी सोडून एखाद्या समाजकार्यास वाहून घायचे ठरवले तर "समवेदनाचे " नाव अगदी वर असेल.  पण सध्यातरी ते वेळेअभावी ते शक्य होत  नाही. पण मी मलाच समजावते की समाजकार्य फक्त वाहून घेतलेल्या लोकांमुळेच फक्त साध्य होत नाही, तर भक्कम आर्थिक पाठबळ ही तितकेच गरजेचे!!! खूप मनापासून मला आपणा सर्वांना आवाहन करण्याची इच्छा आहे, की जर आपण अशा एखाद्या संस्थेच्या पाठी उभे राहू इच्छित असाल व आपला खारीचा वाटा उचलू इच्छित असाल  तर या संस्थेचा जरूर विचार करावा. 
For E-transfers-
Union Bank of india, karve road branch, S/b Account No.- 37000201090 2648 for indian passport holders & Account No.- 37000201090 0967 for foreign passport holders.
IFSC Code- UBIN0537004 In case you are making E-transfers please send a mail to samavedana@gmail.com


No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!