Wednesday, June 22, 2011

आठवणी

युगे सरली आहेत तुला आठवताना

पण हल्ली मी तुला आठवतच नाही

सारं काही आता पुसट होत चाललंय

कारण माझया मनाचं सारं अवकाशच तू व्यापलयस

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!