Thursday, June 23, 2011

तू

पौर्णिंमेचं टिपूर चांदणं तू
अन् चांदण्या राती सागराची गाज तू
आयुष्यातील सुंदर अशी पहाट तू
पहाटे गाऊन जागवणारा कोकीळ तू
अवचित येऊन सुखवणारा वळीव तू
धुव्वाधार कोसळणारा आषाढघनही तूच
मनात सदैव गुंजणारे गीत तू
कातरवेळी डोळ्यांत येणारं पाणी तू
मनात भरून उरलेले सुखाचे क्षण तू
आयुष्याच्या जमाखर्चात उरणारी बाकीही तूच
अश्रूंवाटे झिरपणारे दु:ख तू
अन् दाटून येणारा कंठही तूच
माझा ध्यास तू माझा श्वास तू
सर्वकाही मिळूनही उरणारी आस तूच
सारंकाही तूच तू उरते कुठे मी
तरीही माझीया स्वप्नातला भास तू


No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!