Wednesday, July 6, 2011


नाते क्षणांचे न कळे झाले कसे युगांचे
ऋतूगंध त्या क्षणांचा अजूनही मोहवी
सारे तुझेच होते सारे तूझयाचसाठी
माझी न राहीले मी सर्वस्व तूजला वाहूनी

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!