Thursday, July 7, 2011

उमलत्या कळीचे सर्वस्व तूच होतास
थरथरत्या अधरांवर नावही तुझेच होते
मुक्याच होत्या भावना कळीच्या
तुला जरी ना कळल्या परि तूझ्याचसाठीच होत्या


दरवळताना शब्द तुझे मोगर्‍यापरी
गंधित अधरांवर नाव तुझेच होते
मुक्या भावनांच्या झाल्या मुक्या वेदना
तुला जरी ना कळल्या परि तूझ्याचसाठीच होत्या

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!