Friday, July 29, 2011

शिक्षणाच्या नावाने......

आपण नेहमी असं ऐकतो "आजकालच्या शिक्षणाचा दर्जा खूप घसरला आहे." खरं तर शिक्षकांचा दर्जा कमी झालाआहेकारणं काहीही असोतपण ते खरं आहेआजकाल माझया कुटुंबात शाळेत जाणारी वेगवेगळ्या वयाची काहीमुलं आहेतत्यांचे अनेक किस्से कायमच करमणूक करतात.
माझी भाची नेहावय वर्ष १०वडील शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मधे कॅप्टनत्यामुळे आख्खं जग फिरून झालेआहेशाळेत बाई भूगोलाच्या तासाला शहरांच्या नावाच्या भेंड्या हा खेळ घेत होत्याहिच्यावर  पासून शहरसांगायची वेळ आलीतिने सांगितले " रॉटरडॅम". बाई म्हणाल्या "शहराचे नाव सांग नेहाधरणाचे नको". चिडूनघरी आली आणि हे ऐकून आम्ही खूप हसलो.
शशांकने शाळेत एकदा विचारले "ट्यूब ला मराठीत काय म्हणतात?" सर म्हणाले ट्यूब म्हणजे मलमहा घरीयेऊन म्हणतो भिंतीवरच्या ट्यूबमधे कोणते मलम आहेखूप वेळाने माझी ट्यूब पेटली हा घोटाळा लक्षात यायला.
संस्कृतीला संस्कृत शिकवायला नवीन बाई आल्या आणि म्हणाल्या " काव्य शास्त्र विनोद मधील उतारा म्हनहीघरी येऊन विचारते "ह्या उत्तम संस्कृत संस्कृतीला कसं शिकवतील?" या प्रश्नाचं काही उत्तर मझयाकडे नाही.
पुत्यांच्या चितळे मास्तरांचं वर्णन करता थकत नाहीत आणि आजकाल मुलांना मागच्या वर्षीच्या शिक्षकांचंनाव आठवत नाहीकाय करावंआजही कित्येक लोकं आपली शिक्षण पद्धती खूप उजवी मानतातमाझया एकमित्र यूएसहून परत आला का तर त्याला त्याच्या मुलाला भारतात शिकवायचं आहे.
आपण त्यात काही बदल करत नाहीआणि आपलं महान सरकार दर दिवशी नवीन प्रयोग करतं आपल्या मुलांवर.आज काय परीक्षा नाहीतमग काय तर फक्त मूल्य मापनगुणवत्ता यादी नाहीतर कधी बेस्ट ऑफ फाइवमगमार्कांचा पाऊस !
पण यात नवल ते कायआपल्यापैकी प्रत्येकालाच डॉक्टरइंजिनियरवकील व्हायचं असतंकोणालाच शिक्षकव्हायचं नाहीमग ज्याना काहीच दुसरं करता येत नाहीते जाऊन बी-एडडी-एड करतातपैसे देऊन शिक्षण सेवकबनतातमग पुन्हा तेच रडगाणेशिक्षणाचा दर्जा खालवलाय म्हणजे नक्की काय बदल झालायपायथागोरसचासिद्धांत बदललाय काकी + होतात आजकालनाही ना...... म्हणजे शिक्षकांचा दर्जा खालवलाय. .या सगळ्याला आपण जबाबदार आहोतकधी कधी वाटतं सारं सोडून एखादी शाळाजॉइन करावीथोड्या मुलांचं तरी भलं होईल.

No comments:

Post a Comment

हा शब्दपट कसा वाटला, मला जरूर कळवा. आपल्या प्रतिक्रियाच मला लिहिते ठेवतील. या आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल मनापासून आभार!