Wednesday, May 18, 2011

नाही भीती मला काळ्या ढगांची
नाही बरसणार्‍या धारान्ची ||
काळजी मला ओढ घेणार्‍या पावलान्ची
बहकणार्‍या वेड्या मनाची ||

Monday, May 16, 2011

वेड्या मना

वेड्या मनाची तरहाच काही निराळी
सुखे आनंदे भरता आणी डोळा माझया पाणी ||
दु:खाला मी कवेत घेऊ पाहता
मनी काळे ढग आणि कोरडीच तळी ||

Monday, May 2, 2011

आठवणी

तुझया आठवणींचा मनात एकच एक गलका
त्यातच डोळ्यातही बघ पाऊस हलका हलका
तुझया आठवणींना येऊ नका सांगणं म्हणजे
वसंतात बहाव्याला फूलू नको अस सांगणं