Friday, April 27, 2012

माझी मी ......


अनेकदा मी माझ्याच पाऊलखुणा पुन्हा पुन्हा शोधत राहते
त्याच जुन्या वळणांवर आठवणी नव्याने जागवू पाहते ||
अनेकदा मी मलाच विसरू पाहते
अन श्वासांची गणिते मांडत राहते ||
अनेकदा मी साधं सरळ सोपं जगायचं नाकारू जाते 
अन याच जन्मी पुन्हा नव्याने रुजू पाहते ||
मला कधी कधी गम्मत वाटते हिंदू धर्माची, एखादा धर्म इतका सहिष्णू, इतका सर्वसमावेशक, इतका उदार मतवादी कसा असू शकतो. हा एकमेव जगातला धर्म असेल की या धर्माचे असून, त्याचे पालन करणे तुमच्यावर बंधनकारक नाही, देवाचे अस्तित्व तुम्ही नाकारू शकता, रूढी, परंपरांचे पालन न करताही तुम्ही जगू शकता, इतकेच नव्हे तर उघड उघड त्याला नावे ही ठेवू शकता आणि कागदोपत्री तरीही त्याचे नाव लावता....काय म्हणावं यास?